Welcome to ALKEMISTERNA! (Svensk text längre ner)
Alkemisterna – the Alchemists – is our idea for a tv-show about art jewellery. We have made a pilot episode to present the subject and the topics we want the future tv-show to highlight. The purpose of the tv-show is to increase the interest for craft and contemporary jewellery.

Why go through the trouble of making a pilot?
Jewellery art is a small branch of the art world. Most people still imagine diamond rings and bling when you say the word jewellery. This pilot is made to illustrate what we mean when we talk about jewellery. Now also remember that we are not professional film-makers and that this pilot is to be seen as a draft for a future production.

Materials in the center of attention
Wood, stone, plastics  and leather are materials that most people have some kind of connection to. These materials surround us in our daily life, we know what they feel like and many of us have, at some point, tried making something out of them. We think that finding a common ground – the relation to the materials, is a good way to catch the audience attention.

The next step is to pitch the idea to possible partners, producers and financers and we hope that our dream project Alkemisterna will be realised and put into production. The main part of the pilot is in Swedish but our aim is to make a subtitled version for the international audience.

If you think this sounds interesting and if you have ideas or suggestions, please contact us at info@diagonalartprojects.com


Välkommen till ALKEMISTERNA!
Alkemisterna är vår idé till en tv-serie om smyckekonst. Vi har gjort ett skiss i form av ett pilotavsnitt som presenterar konstområdet och gestaltar de frågeställningar vi vill belysa. Syftet med en tv-serie är att sprida intresset för hantverk och smyckekonst.

Varför ett pilotavsnitt?
Smyckekonst är fortfarande en relativt okänd konstgenre. De allra flesta tänker på Bismarcklänkar och diamantringar eller massproducerade bijouterier när man pratar om smycken. För att gestalta ämnet har vi arbetat fram ett pilotavsnitt. Vi är varken filmare eller klippare så piloten är tänkt att ses som en skiss och ett förslag att arbeta vidare med.

Material som utgångpunkt
Trä, sten, plast och läder är något som de allra flesta har en relation till. Vi har dem omkring oss, vi vet hur de känns och vi är många som någon gång själva har försökt bearbeta dem på ett eller annat sätt. Vi har valt material som ingångspunkt för att skapa igenkänning och väcka intresse hos tittarna.

Vårt nästa steg är att gå vidare och pitcha idén om Alkemisterna till möjliga partners, producenter och finansiärer.
Tycker du att det här verkar intressant och har förslag, idéer eller synpunkter?
Kontakta oss på: info@diagonalartprojects.com

 


 

KON_logotype_stor_300dpi

 

 

 

Förstudien till Alkemisterna har skett med stöd av konstnärsnämnden, i övrigt finansierad av Diagonal Art Projects
Alkemisterna is a project supported by Konstnärsnämnden – the Swedish Arts Grants Committee.