Alkemisterna är tänkt som en tv-serie i 10 avsnitt, där varje avsnitt utgår från ett specifikt material. Det första avsnittet handlar om trä och är 30 minuter långt i sin helhet.

Avsnitten inleds med en kort presentation av Alkemisterna och ett intro i stop motion. Som uppvärmning presenterar vi sedan materialet och uppmärksammar hur det omger oss i vår vardag.

 

 

Vi vill visa vad smyckekonst är och vad som utmärker den här konstformen – nämligen att konstföremålen kan bäras. Som ett genomgående tema i Alkemisterna visas sekvenser där människor bär konstsmycken i olika välbekanta miljöer. Här kommer ett smakprov:

 

 

Efter detta bjuds tittaren in bakom scenen, till konstnärernas ateljéer för ett samtal om det kreativa arbetet. Rytmen och tempot är långsamt. Vi tror på kraften i det stillsamma berättandet, att ta sig tid att förklara och att lyssna. Detta har tydliga kopplingar med den ofta tidskrävande arbetsprocessen inom hantverk.

I det här klippet besöker vi estländska Tanel Veenre i hans studio i Tallinn, där han berättar om sitt förhållningssätt till trä som material.


I avsnitten talar vi med experter inom konst och hantverk.
Här träffar vi Röhsska Museets intendent Love Jönsson.


Alkemisterna innehåller intervjuer med både svenska och internationella smyckekonstnärer. Deras förhållningssätt till skapande, tekniker, material och inspiration varierar och ger en intressant dynamik. En av Sveriges mest välkända smyckekonstnärer är Märta Mattsson. Vi besöker Märta i hennes ateljé i Stockholm.

 


Vad händer nu?
Nu går vi vidare och pitchar iden för intressanta samarbetspartners och hoppas på att snart producera Alkemisterna. Och nästa avnitt? Det skulle handla om sten!


Förstudien till Alkemisterna har skett med stöd av konstnärsnämnden.
I övrigt finansierad av Diagonal Art Projects

 

KON_logotype_stor_300dpi