alkemisterna_tra_logga

Alkemisterna är vår idé till en tv-serie om smyckekonst. Vi har gjort ett skiss i form av ett pilotavsnitt som presenterar konstområdet och gestaltar de frågeställningar vi vill belysa. Syftet med en tv-serie är att sprida intresset för hantverk och smyckekonst.

Tycker du att det här verkar intressant och har förslag, idéer eller synpunkter? Kontakta oss på: info@diagonalartprojects.com

Varför ett pilotavsnitt?
Smyckekonst är fortfarande en relativt okänd konstgenre. De allra flesta tänker på Bismarcklänkar och diamantringar eller massproducerade bijouterier när man pratar om smycken. För att gestalta ämnet har vi arbetat fram ett pilotavsnitt. Vi är varken filmare eller klippare så piloten är tänkt att ses som en skiss och ett förslag att arbeta vidare med.

Material som utgångpunkt
Trä, sten, plast och läder är något som de allra flesta har en relation till. Vi har dem omkring oss, vi vet hur de känns och vi är många som någon gång själva har försökt bearbeta dem på ett eller annat sätt. Vi har valt material som ingångspunkt för att skapa igenkänning och väcka intresse hos tittarna.

STE-003.00_04_15_20.Still005

Idén
Alkemisterna är tänkt som en tv-serie i 10 avsnitt, där varje avsnitt utgår från ett specifikt material. Det första avsnittet handlar om trä och är 30 minuter långt i sin helhet.

Avsnitten inleds med en kort presentation av Alkemisterna och ett intro i stop motion. Som uppvärmning presenterar vi sedan materialet och uppmärksammar hur det omger oss i vår vardag.

Vi vill visa vad smyckekonst är och vad som utmärker den här konstformen – nämligen att konstföremålen kan bäras. Som ett genomgående tema i Alkemisterna visas sekvenser där människor bär konstsmycken i olika välbekanta miljöer. Här kommer ett smakprov:

STE-003.00_03_09_24.Still002Trophy, halssmycke av Tanel Veenre. Modell Sofie Gillstedt

Efter detta bjuds tittaren in bakom scenen, till konstnärernas ateljéer för ett samtal om det kreativa arbetet. Rytmen och tempot är långsamt. Vi tror på kraften i det stillsamma berättandet, att ta sig tid att förklara och att lyssna. Detta har tydliga kopplingar med den ofta tidskrävande arbetsprocessen inom hantverk.

I det här klippet besöker vi estländska Tanel Veenre i hans studio i Tallinn, där han berättar om sitt förhållningssätt till trä som material.

tanel_studioSmyckekonstnär Tanel Veenre

I avsnitten talar vi med experter inom konst och hantverk. Här träffar vi Röhsska Museets intendent Love Jönsson.

STE-003.00_12_43_21.Still008Love Jönsson visar Motten, halssmycke av Dorothea Prühl

 Alkemisterna innehåller intervjuer med både svenska och internationella smyckekonstnärer. Deras förhållningssätt till skapande, tekniker, material och inspiration varierar och ger en intressant dynamik. En av Sveriges mest välkända smyckekonstnärer är Märta Mattsson. Vi besöker Märta i hennes ateljé i Stockholm.

STE-003.00_17_25_05.Still004Smyckekonstnär Märta Mattsson

Vad händer nu?
Nu går vi vidare och pitchar iden för intressanta samarbetspartners och hoppas på att snart producera nästa avsnitt som kommer att handla om sten.

julia_stone

Förstudien till Alkemisterna har skett med stöd av konstnärsnämnden.
I övrigt finansierad av Diagonal Art Projects

 

KON_logotype_stor_300dpi